Този сайт с дългогодишна история временно не е достъпен

 

поради незаплащане на годишната такса от ръководството на училищете с директор Дечко Пейчинов