На 25.02.2021 година в ПГ по транспорт и транспортен мениджмънт - Казанлък се проведе Училищен кръг на Националното състезание по безопасност на движението по пътищата. Участници са ученици VIII - X клас в дневна форма на обучение, състезаващи се във втора състезателна група.


продължава>

На 16.02.2021 г. дванадесетокласникът Георги Пенев, специалност Електрообзавеждане на транспортна техника и Стефан Стоянов и Янко Димов от XI клас, специалност Автомобилна мехатроника, взеха участие в училищното състезание „Най-добър техник в машиностроенето”.


продължава>

През учебната 2020/2021 година ПГ по транспорт и транспортен мениджмънт ще реализира ПРОЕКТ: 2020-1-BG01-КА102-078479 ,,КАПКОВО ЕРЕРГИЕН МОДЕЛ“ по Програма ,,Еразъм +“. Проектът е на стойност 47 338 евро.продължава>


WWW.PGTTM.COM © ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТРАНСПОРТ И ТРАНСПОРТЕН МЕНИДЖМЪНТ - КАЗАНЛЪК