продължава>

„Зелена екологична Smart зона” се нарича проектът за участие на гимназията в националната кампания на Министерството на околната среда „Чиста околна среда”.

Екип от учители (Милена Иванова и инж. Радка Шишкова) под ръководството на директора д-р инж. Дечко Пейчинов очерта основните параметри на работата – създаване на зелени зони, места за отдих и уроци на открито. Зелената зона ще бъде изградена в духа на модерните технологии с два фотоволтаични панела.


продължава>

В първите дни на месец март 2021 година  учениците от ПГ по транспорт и транспортен мениджмънт в гр. Казанлък взеха участие  в училищния кръг от Националното състезание „Най-добър млад автомонтьор и водач на МПС“, организирано от Министерство на образованието и науката в партньорство със съорганизатора – Интер Карс България ЕООД. Тази година надпреварата ще се проведе под мотото „Приеми това предизвикателство!“. Ученици от цяла България ще се борят за първото място на Националното съст [ … ]

продължава>

На 25.02.2021 година в ПГ по транспорт и транспортен мениджмънт - Казанлък се проведе Училищен кръг на Националното състезание по безопасност на движението по пътищата. Участници са ученици VIII - X клас в дневна форма на обучение, състезаващи се във втора състезателна група.


продължава>

ПГТТМ чества своя 60-годишен юбилей

От своето създаване през 1956 г. до днес училището премина през много етапи на трансформация и се превърна в модерно конкурентоспособно учебно заведение с утвърден престиж и авторитет в бързо изменящите се условия на образователно-възпитателния процес, способно да формира у учениците знания, умения, национални и общочовешки добродетели при подготовката им за социализация и професионална реализация.

Продължава >>>

Състезание „Най-добър млад автомонтьор и водач на МПС” - 2016

Най-добрите в състезанието тази година са: Стоян Стоянов, Росен Иванов, Иван Кирчев, Георги Георгиев – всички са от специалност „Автотранспортна техника“. Победителите съставят училищният отбор, който ще представя ПГ по транспорт и транспортен мениджмънт на регионалното състезание на 25. и 26. март 2016 г. в гр. Бургас.


Продължава >>>


WWW.PGTTM.COM © ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТРАНСПОРТ И ТРАНСПОРТЕН МЕНИДЖМЪНТ - КАЗАНЛЪК