„Зелена екологична Smart зона” се нарича проектът за участие на гимназията в националната кампания на Министерството на околната среда „Чиста околна среда”.

Екип от учители (Милена Иванова и инж. Радка Шишкова) под ръководството на директора д-р инж. Дечко Пейчинов очерта основните параметри на работата – създаване на зелени зони, места за отдих и уроци на открито. Зелената зона ще бъде изградена в духа на модерните технологии с два фотоволтаични панела.


Осъществяването ? ще бъде резултат от екипна работа. Ученици ще декорират зоната, като в часовете по учебна практика ще създадат конструкции от стари гуми. В часовете по природни науки и екология ще изработят интерактивни материали, чрез които ще запознаят съучениците си и всеки гост на училището. В часовете по информатика ще изготвят флаери, чрез които ще се информира казанлъшката общественост с усилията ни в посока „Чиста околна среда”. Поредица от репортажи за местната преса ще популяризира начинанието.

Името на „Зелената екозона” в Гимназията ще бъде избрано след конкурс за най-добра идея и обявено в Деня на Земята – 22.04.

Поредицата  от събития ще завърши с шествие на алтернативни превозни средства – велосипеди, електрически скутери и електрически автомобили, последните дело на наши ученици.

Осъщественият проект „Зелена екологична Smart зона” ще бъде приносът на Професионална гимназия по транспорт и транспортен мениджмънт в усилията на община Казанлък за по-малко шум  и по-чист въздух в долината на розите.

WWW.PGTTM.COM © ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТРАНСПОРТ И ТРАНСПОРТЕН МЕНИДЖМЪНТ - КАЗАНЛЪК