На 25.02.2021 година в ПГ по транспорт и транспортен мениджмънт - Казанлък се проведе Училищен кръг на Националното състезание по безопасност на движението по пътищата. Участници са ученици VIII - X клас в дневна форма на обучение, състезаващи се във втора състезателна група.


Под ръководството на инж. Росица Цветкова в надпреварата взеха участие учениците  Ердоан Челик-8в клас, Стефан Димитров-8в клас, Милена Николаева-9а клас, Мелиса Рифат-9а клас, Станислав Атанасов-9в клас, Златка Кирякова-10а клас, Десислава Иванова-10а клас, Димитър Колев-10а клас, Христомир Дончев-10в клас, Борислав Борисов-10в клас, Станимир Стефанов-10в клас и Андреан Димитров-10в клас.

Съгласно регламента, състезанието се проведе в две части. Първият етап е решаване на теоретичен тест от 30 въпроса за време 30 минути.

Вторият етап е практическия тест, включваш майсторско управление на велосипед по предварително подредено трасе. С много положителни емоции и настроение, участниците минаха по трасето и показаха невероятни умения за ловкост, баланс и бързина.

Всички участници получиха грамота и предметна награда от Директора на гимназията д-р инж. Дечко Пейчинов, като най- добрите ще представят ПГ по транспорт и транспортен мениджмънт на Общинския кръг на състезанието.

Пожелаваме им успех в предстоящата надпревара!WWW.PGTTM.COM © ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТРАНСПОРТ И ТРАНСПОРТЕН МЕНИДЖМЪНТ - КАЗАНЛЪК