На 16.02.2021 г. дванадесетокласникът Георги Пенев, специалност Електрообзавеждане на транспортна техника и Стефан Стоянов и Янко Димов от XI клас, специалност Автомобилна мехатроника, взеха участие в училищното състезание „Най-добър техник в машиностроенето”.


Изпълнени с енергия, те оценят всички предимства, които предоставя ПГ по транспорт и транспортен мениджмънт за професионално развитие на амбициозните ученици като тях. В хода на състезанието участниците решаваха тест от 20 въпроса по общотехническа подготовка и изпълниха две приложни задачи. Подготовката на състезателите бе възложена от ръководството на училището на инж. Радка Шишкова.

Състезанието се провежда от 1999 г. в горнооряховската техническа гимназия. Въз-никнало е като регионално по идея на Фондация „Милен Григоров”, която продължава да му е съорганизатор. От 2009 г. е включено в календара на МОН и е обявено за национално. Победителите получават сертификати за прием без приемен изпит в Техническите университети в страната: ТУ– гр. Габрово, ТУ– гр. София, ТУ – гр. Варна, ТУ „Ангел Кънчев”– гр. Русе и Минно-геоложкия университет „Св. Иван Рилски” – гр. София.

Класирането на най-добре представилите се в състезанието ще бъде обявено от училищна комисия, назначена със заповед на Директора на ПГТТМ гр. Казанлък д-р инж. Дечко Пейчинов. Състезанието, организирано в два кръга, е шанс за всеки млад човек, който се стреми към повече знания и професионално израстване. От 19 до  21.03.2021 г. победителите ще участват в Националното състезание „Най-добър техник в машиностроенето” в гр. Горна Оряховица. Там те ще решават тест от 40 въпроса от областта на учебните предмети техническа механика, материалознание, електротехника, информационни технологии, техническо чертане и две приложни задачи. Класирането е както индивидуално, така и отборно.

Поздравления за достойното представяне на участниците!

Успех на отбора в националното състезание!WWW.PGTTM.COM © ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТРАНСПОРТ И ТРАНСПОРТЕН МЕНИДЖМЪНТ - КАЗАНЛЪК