Учениците от ПГ по транспорт и транспортен мениджмънт участваха в ,,Дни на отворените врати в предприятията“ в периода 9 - 13 ноември 2020 г.


Дните на отворените врати в предприятията са в рамкте на Европейска седмица на професионалните умения. Основната цел на инициативата е да се популяризира и повиши привлекателността на професионалното образование и обучение сред младите хора и да се подкрепи партньорството между бизнеса и професионалните гимназии.

Учениците от IX и X клас от специалност ,Автомобилна мехатроника“ реализираха занятия в СУАБ на СБА – гр. Казанлък и ,,ДЖЕЛЕП“ ЕООД – гр. Казанлък при спазване на всички противоепидемичните мерки в условията на COVID-19. 


WWW.PGTTM.COM © ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТРАНСПОРТ И ТРАНСПОРТЕН МЕНИДЖМЪНТ - КАЗАНЛЪК