Учениците от ПГ по транспорт и транспортен мениджмънт участваха в ,,Дни на отворените врати в предприятията“ в периода 9 - 13 ноември 2020 г.


продължава>

През учебната 2020/2021 година ПГ по транспорт и транспортен мениджмънт ще реализира ПРОЕКТ: 2020-1-BG01-КА102-078479 ,,КАПКОВО ЕРЕРГИЕН МОДЕЛ“ по Програма ,,Еразъм +“. Проектът е на стойност 47 338 евро.продължава>

В ПГТТМ стартира инициатива по безопасност на движението по пътищата

„Заедно стигаме по-далеч“, посветена на безопасното придвижване с различни видове транспорт.


продължава>

Учениците от девети и десет и клас на ПГ по транспорт и транспортен мениджмънт участваха на 29.09.2020 г. в Националната информационна кампания на Министерството на отбраната „Бъди войник“.


продължава>

Представителна група ученици от ПГ по транспорт и транспортен мениджмънт участва в отбелязването на 112 години от обявяването на Независимостта на България.


продължава>

На 15.09.2020 г. бе открита новата учебна 2020/2021 година.


продължава>


WWW.PGTTM.COM © ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТРАНСПОРТ И ТРАНСПОРТЕН МЕНИДЖМЪНТ - КАЗАНЛЪК