alt

За учебната 2016/2017 година в ПГ по транспорт и транспортен мениджмънт  работят 16 клуба по проект "Твоят час", а за учебната 2017/2018 година клубовете вече са 17.


Извънкласни дейности по интереси.

Клуб "Пътна безопасност" - ръководител инж. Росица Цветкова.


продължава>


WWW.PGTTM.COM © ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТРАНСПОРТ И ТРАНСПОРТЕН МЕНИДЖМЪНТ - КАЗАНЛЪК