УЧЕНИЦИ ОТ ПГТТМ ЩЕ ПРАВЯТ ЕЛЕКТРИЧЕСКО БЪГИ

alt

ПГ по транспорт и транспортен мениджмънт спечели финансиране по проект №    2018-1-BG01- КА102-047032  „КРЕАТИВНИ В ЕЛЕКТРИЧЕСКО БЪГИ”  на стойност  39 856 евро по програма Еразъм+. Във връзка с изпълнение на този проект е публикувана следната обява:

продължава>

ПГТТМ ВЗЕ УЧАСТИЕ В ПРОЕКТ ПО "ЕРАЗЪМ+" НА РУО СТАРА ЗАГОРА

alt


ПРОЕКТ „УЧЕНИЧЕСКИ ПРАКТИКИ“- 2018

alt

РАБОТА В РЕАЛНА РАБОТНА СРЕДА

През учебната 2017/2018 г. Професионална гимназия по транспорт и транспортен мениджмънт град Казанлък участва в изпълнението на ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.006-001 „Ученически практики-Фаза 1“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“.


продължава>

ПГТТМ продължава дейността си по проект "Ученически практики"

През учебната 2014 – 2015 г. в Професионална гимназия по транспорт и транспортен мениджмънт, гр. Казанлък продължава изпълнението на проект BG 51 PO001-3.3.07-0001 „ Ученически практики”. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „ Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския фонд на Европейския съюз. Проектът „Ученически практики” дава възможност за повишаване на квалификацията на обучаващите от системата на ПОО със специфичните компетентности [ … ]

продължава>

УЧАСТИЕ В ПРОЕКТ "УСПЕХ" НА МОН

През 2014 - 2015 учебна година ПГ по транспорт и транспортен мениджмънт отново взе участие в проект "УСПЕХ" -"Да направим училището привлекателно за младите хора". В училището бяха организирани извънкласни и извънучилищни дейности в 8 клуба:

Клуб „ Акция”

Клуб „Акция” е създаден със стартирането на проект Успех на МОМН и продължи своята дейност и след приключване на просвета. Всяка година участниците в клуба преминават обучение, свързано с правилата за движение по пътищата.


продължава>


Открийте ни във ...


ТОП НОВИНИ

ПГТТМ чества своя 60-годишен юбилей

От своето създаване през 1956 г. до днес училището премина през много етапи на трансформация и се превърна в модерно конкурентоспособно учебно заведение с утвърден престиж и авторитет в бързо изменящите се условия на образователно-възпитателния процес, способно да формира у учениците знания, умения, национални и общочовешки добродетели при подготовката им за социализация и професионална реализация.

Продължава >>>Състезание „Най-добър млад автомонтьор и водач на МПС” - 2016

Най-добрите в състезанието тази година са: Стоян Стоянов, Росен Иванов, Иван Кирчев, Георги Георгиев – всички са от специалност „Автотранспортна техника“. Победителите съставят училищният отбор, който ще представя ПГ по транспорт и транспортен мениджмънт на регионалното състезание на 25. и 26. март 2016 г. в гр. Бургас.


Продължава >>>

Търсене

www.kazanlak-bg.info