Учениците от ПГ по транспорт и транспортен мениджмънт участваха в ,,Дни на отворените врати в предприятията“ в периода 9 - 13 ноември 2020 г.


продължава>

През учебната 2020/2021 година ПГ по транспорт и транспортен мениджмънт ще реализира ПРОЕКТ: 2020-1-BG01-КА102-078479 ,,КАПКОВО ЕРЕРГИЕН МОДЕЛ“ по Програма ,,Еразъм +“. Проектът е на стойност 47 338 евро.продължава>

В ПГТТМ стартира инициатива по безопасност на движението по пътищата

„Заедно стигаме по-далеч“, посветена на безопасното придвижване с различни видове транспорт.


продължава>

Учениците от девети и десет и клас на ПГ по транспорт и транспортен мениджмънт участваха на 29.09.2020 г. в Националната информационна кампания на Министерството на отбраната „Бъди войник“.


продължава>

ПГТТМ чества своя 60-годишен юбилей

От своето създаване през 1956 г. до днес училището премина през много етапи на трансформация и се превърна в модерно конкурентоспособно учебно заведение с утвърден престиж и авторитет в бързо изменящите се условия на образователно-възпитателния процес, способно да формира у учениците знания, умения, национални и общочовешки добродетели при подготовката им за социализация и професионална реализация.

Продължава >>>

Състезание „Най-добър млад автомонтьор и водач на МПС” - 2016

Най-добрите в състезанието тази година са: Стоян Стоянов, Росен Иванов, Иван Кирчев, Георги Георгиев – всички са от специалност „Автотранспортна техника“. Победителите съставят училищният отбор, който ще представя ПГ по транспорт и транспортен мениджмънт на регионалното състезание на 25. и 26. март 2016 г. в гр. Бургас.


Продължава >>>


WWW.PGTTM.COM © ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТРАНСПОРТ И ТРАНСПОРТЕН МЕНИДЖМЪНТ - КАЗАНЛЪК