Екипът на Професионална гимназия по транспорт и транспортен мениджмънт в Казанлък получи Сертификат за качество за разработка и изпълнение на проект по програма Еразъм +.


продължава>

На 27.09.2021 г. се проведе ежегодният велопоход до с. Енина по повод „Европейският ден на физическата активност в училищата“. В него взеха участие ученици и учители от ПГТТМ, гр. Казанлък.


продължава>

Отпускане на еднократна помощ за ученици в VIII клас

Всички семейства, чиито деца са записани за първи път в VIII клас имат право на еднократна помощ от 300 лв. за покриване на част от разходите в началото на новата учебна 2021/2022 година. Средствата се отпускат независимо от техните доходи при условие, че децата живеят постоянно в страната и не са настанени за отглеждане извън семейството. Помощта се предоставя и за деца, настанени в семейства на роднини, близки на детето или приемни семе [ … ]

"Когато нарекох нашия тим с името "Духът на долината" /The Spirit of the Valley/ осъзнах, че има много смисъл в него:
- в него е синтезиран духът на много хора, за да се достигне тази визия и това изпълнение на болида;
- "Духът на долината" е символ на Долината на розите - красота, стил и екологичност.", споделя директорът на ПГТТМ д-р инж. Дечко Пейчинов.


продължава>

ПГТТМ чества своя 60-годишен юбилей

От своето създаване през 1956 г. до днес училището премина през много етапи на трансформация и се превърна в модерно конкурентоспособно учебно заведение с утвърден престиж и авторитет в бързо изменящите се условия на образователно-възпитателния процес, способно да формира у учениците знания, умения, национални и общочовешки добродетели при подготовката им за социализация и професионална реализация.

Продължава >>>

Състезание „Най-добър млад автомонтьор и водач на МПС” - 2016

Най-добрите в състезанието тази година са: Стоян Стоянов, Росен Иванов, Иван Кирчев, Георги Георгиев – всички са от специалност „Автотранспортна техника“. Победителите съставят училищният отбор, който ще представя ПГ по транспорт и транспортен мениджмънт на регионалното състезание на 25. и 26. март 2016 г. в гр. Бургас.


Продължава >>>


WWW.PGTTM.COM © ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТРАНСПОРТ И ТРАНСПОРТЕН МЕНИДЖМЪНТ - КАЗАНЛЪК