ОЩЕ ЕДИН УСПЕШЕН ПРОЕКТ НА ПГТТМ – КАЗАНЛЪК ПО ПРОГРАМА „ЕРАЗЪМ+”

alt

 Проект по програма "Еразъм +" № 2017-1BG1-KA 102-035844 "Трансфер на добри практики за професионално развитие на преподаватели и експертите в сферата на електротехниката и електрообзавеждането". Обучението се проведе Agrupamento de Escolas de Barselos, Португалия. В него взеха участие шест учители по професионална подготовка от Професионална гимназия по транспорт и транспортен мениджмънт- Казанлък.


продължава>

Второ място за ПГТТМ в националното състезание „Социални иновации“ 2018 г.

alt

Екип Creafuture

Име на идея: Здраве навсякъде

Училище: ПГ по транспорт и транспортен мениджмънт, гр. Казанлък; Ученици: Кристин Чаушева, Моника Върбанова, Пламена Милева; Преподавател: Петя Байкова; Ментор: Мая Христова, Асистент на главния изпълнителен директор, NN България.


продължава>

ПРОЕКТ „УЧЕНИЧЕСКИ ПРАКТИКИ“- 2018

alt

РАБОТА В РЕАЛНА РАБОТНА СРЕДА

През учебната 2017/2018 г. Професионална гимназия по транспорт и транспортен мениджмънт град Казанлък участва в изпълнението на ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.006-001 „Ученически практики-Фаза 1“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“.


продължава>

Специална награда за 9а клас на ПГТТМ

alt

9а клас специалност "Икономическа информатика" на ПГ по транспорт и транспортен мениджмънт спечели специалната награда на община Казанлък в конкурса "Най-добър клас 2018". Наградата е на 1 юни да летят с балон над "Розовата долина".


продължава>


Открийте ни във ...


ТОП НОВИНИ

ПГТТМ чества своя 60-годишен юбилей

От своето създаване през 1956 г. до днес училището премина през много етапи на трансформация и се превърна в модерно конкурентоспособно учебно заведение с утвърден престиж и авторитет в бързо изменящите се условия на образователно-възпитателния процес, способно да формира у учениците знания, умения, национални и общочовешки добродетели при подготовката им за социализация и професионална реализация.

Продължава >>>Състезание „Най-добър млад автомонтьор и водач на МПС” - 2016

Най-добрите в състезанието тази година са: Стоян Стоянов, Росен Иванов, Иван Кирчев, Георги Георгиев – всички са от специалност „Автотранспортна техника“. Победителите съставят училищният отбор, който ще представя ПГ по транспорт и транспортен мениджмънт на регионалното състезание на 25. и 26. март 2016 г. в гр. Бургас.


Продължава >>>

Търсене

www.kazanlak-bg.info