Специалности!

След завършен 7 клас

АВТОМОБИЛНА МЕХАТРОНИКА - описание - учебен план

ИКОНОМИЧЕСКА ИНФОРМАТИКА с интезивно изучаване на английски език - описание - учебен план

АВТОТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА - описание - учебен план

ЕЛЕКТРООБЗАВЕЖДАНЕ НА ТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА - описание - учебен план


Реализирани проекти

Секторна програма "Леонардо да Винчи"- описание

"Да направим училището привлекателно за младите хора".- описание


Открийте ни във ...

ТОП НОВИНИ

ПГТТМ чества своя 60-годишен юбилей

От своето създаване през 1956 г. до днес училището премина през много етапи на трансформация и се превърна в модерно конкурентоспособно учебно заведение с утвърден престиж и авторитет в бързо изменящите се условия на образователно-възпитателния процес, способно да формира у учениците знания, умения, национални и общочовешки добродетели при подготовката им за социализация и професионална реализация.

Продължава >>>Състезание „Най-добър млад автомонтьор и водач на МПС” - 2016

Най-добрите в състезанието тази година са: Стоян Стоянов, Росен Иванов, Иван Кирчев, Георги Георгиев – всички са от специалност „Автотранспортна техника“. Победителите съставят училищният отбор, който ще представя ПГ по транспорт и транспортен мениджмънт на регионалното състезание на 25. и 26. март 2016 г. в гр. Бургас.


Продължава >>>

Търсене

www.kazanlak-bg.info