• След завършен 7 клас


СПЕДИЦИЯ, ТРАНСПОРТНА И СКЛАДОВА ЛОГИСТИКА с разширено изучаване на английски език - описание

ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА с разширено изучаване на английски език - описание

АВТОМОБИЛНА МЕХАТРОНИКА с разширено изучаване на английски език - описание
 
АВТОТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА с разширено изучаване на английски език- описание

 


WWW.PGTTM.COM © ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТРАНСПОРТ И ТРАНСПОРТЕН МЕНИДЖМЪНТ - КАЗАНЛЪК