• След завършен 7 клас

АВТОМОБИЛНА МЕХАТРОНИКА с разширено изучаване на английски език - описание

ИКОНОМИЧЕСКА ИНФОРМАТИКА с разширено изучаване на английски език - описание

АВТОТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА с разширено изучаване на английски език- описание

ЕЛЕКТРООБЗАВЕЖДАНЕ НА ТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА с разширено изучаване на английски език - описание


WWW.PGTTM.COM © ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТРАНСПОРТ И ТРАНСПОРТЕН МЕНИДЖМЪНТ - КАЗАНЛЪК