Материална база

Училището разполага със съвременна материално-техническа база, съобразена с изискванията за микроклимат, оборудване и обзавеждане , екология и дизайн - учебен корпус с 22 кабинета по общообразователни и специални предмети, актова зала с 400 места, физкултурен салон и спортни площадки, общежитие със стаи с по две и три легла, учебни работилници и специализирани лаборатории, автомобилен сервиз с компютърна диагностична техника, собствен автомобилен парк, три компютърни кабинета, неограничен достъп до Интернет, богата библиотека.


Компютърни кабинети..

Нарастващите темпове на компютаризация във всички сфери на обществения живот, постиженията на научно-техническия прогрес, изискват от съвременния човек да умее да работи много добре с компютър.

alt

alt

Училището разполага с три кабинета за провеждане на упражнения по информационни технологии, информатика, информационни системи в транспорта. Те са оборудвани с нова компютърна техника и периферни устройства. Осигурен е неограничен достъп до Интернет.

По електротехническо чертане учениците работят с лицензирани програмни продукти и усвояват видове проектиране, основни чертожни техники, изработване на работни и сборни чертежи на детайли и др. Лабораторията по електрообзавеждане на автомобила е обзаведена със съвременни стендове за изпитване на електрическите агрегати и възли. Придобиват се умения за работа по електрическата инсталация на автомобила, методите за откриване на неизправности и тяхното отстраняване. Лабораторията за изпитване на двигатели е оборудвана със стендове за изпитване на ДВГ и Мотортестер за пълна диагностика на двигателите и системите на Форд, Фолксваген, Мерцедес, Опел и др. Учениците придобиват умения за работа със съвременна диагностична апаратура.

В учебния сервиз се извършва диагностика и ремонт на ходовата част на съвременните автомобили със стенд HPA"EUROTRONIK". Учениците се обучават да монтират нови гуми и балансират автомобилните колела. Сервизът е оборудван със стенд "MOTORPAL" за изпитване и регулиране на гориво-нагнетателни помпи и стенд КП 16-09 за изпитване и регулиране на дюзи за дизелови двигатели. Сервизът е оборудван със стенд за регулиране на фарове и стенд за измерване на спирачната сила, необходима за спиране на автомобила.

alt

alt

Реголировката на двигателите с карбуратор се извършва с газанализатор "TehnoTest", на който учениците се обучават да отстраняват неизправности и да регулират карбураторите. Автомобилите с дизелова горивна система се изпитват с димомер "TehnoTest", който може да регулира количеството вредни емисии в отработените газове.

alt

alt

alt
Училището притежава лиценз и разрешително №2466 от 23.05.2008 г. за обучение на водачи на МПС. Обучението е безплатно за всички ученици и се извършва от квалифицирани преподаватели на съвременни автомобили.

Общежитие

За учениците, които пътуват от други населени места, е осигурено общежитие с всички необходими условия. То разполага със стаи с по две и три легла, самостоятелен санитарен възел и тераса, зали за самоподготовка, битови помещения. Към общежитието има възпитатели, които присъстват денонощно, за да помагат на учениците и да съблюдават спазването на вътрешния ред.

alt

Бодибилдинг зала
Библиотека

Гимназията разполага с библиотека, богата с художествена и научно-техническа литература и читалня. Тук всеки ученик може да получи не само необходимото му литературно произведение, но и библиографска справка, и консултация. Библиотеката има богат технически отдел, който е в помощ на учениците при подготовката им по специалните предмети, изработката на курсови задачи, проекти и дипломни работи.Открийте ни във ...


ТОП НОВИНИ

ПГТТМ чества своя 60-годишен юбилей

От своето създаване през 1956 г. до днес училището премина през много етапи на трансформация и се превърна в модерно конкурентоспособно учебно заведение с утвърден престиж и авторитет в бързо изменящите се условия на образователно-възпитателния процес, способно да формира у учениците знания, умения, национални и общочовешки добродетели при подготовката им за социализация и професионална реализация.

Продължава >>>Състезание „Най-добър млад автомонтьор и водач на МПС” - 2016

Най-добрите в състезанието тази година са: Стоян Стоянов, Росен Иванов, Иван Кирчев, Георги Георгиев – всички са от специалност „Автотранспортна техника“. Победителите съставят училищният отбор, който ще представя ПГ по транспорт и транспортен мениджмънт на регионалното състезание на 25. и 26. март 2016 г. в гр. Бургас.


Продължава >>>

Търсене

www.kazanlak-bg.info