Get Adobe Flash player

Прием

Прием 2017 / 2018 учебна година

От 21.02.2017 г. в ПГ по транспорт и транспортен мениджмънт започват безплатни консултации за седмокласници по Български език и литература и Математика. Занятията ще се провеждат в училището.
- за първа смяна - вторник - 14:30 ч.
- за втора смяна - вторник - 10:30 ч.
За допълнителна информация: тел. 0431 6 23 46


Прием след завършен 7. клас

Учениците завършили 7. клас, се приемат с изпит тест Национално външно оценявяне по български език и литература и математика.Специалност "ИКОНОМИЧЕСКА ИНФОРМАТИКА"

Професия "Икономист - информатик"

с интензивно изучаване на Английски език


Балообразуване:
- удвояване на резултата от Национално външно оценяване по български език и литература

- удвояване на резултата от Национално външно оценяване по математика
- оценките по български език и литература и география и икономика от свидетелството за завършено основно образование -VII клас

Провеждане на приемните изпити от Национално външно оценяване :
тест по български език и литература - 19.05. 2017 г.
тест по математика - 22.05. 2017 г.


Подаване на документи за първо класиране - 16 - 22. 06. 2017 г.


Специалност “АВТОМОБИЛНА МЕХАТРОНИКА”

с интензивно изучаване на Английски език

Безплатно обучение за управление на МПС

Балообразуване:
- удвояване на резултата от Национално външно оценяване по български език и литература
- удвояване на резултата от Национално външно оценяване по математика
- оценките по български език и литература и география и икономика от свидетелството за завършено основно образование -VII клас

Провеждане на приемните изпити от Национално външно оценяване :
тест по български език и литература - 19.05. 2017 г.
тест по математика - 22.05. 2017 г.


Подаване на документи за първо класиране - 16 - 22. 06. 2017 г.Специалност “АВТОТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА”

с интензивно изучаване на Английски език

Безплатно обучение за управление на МПС

Балообразуване:
- удвояване на резултата от Национално външно оценяване по български език и литература
- удвояване на резултата от Национално външно оценяване по математика
- оценките по български език и литература и география и икономика от свидетелството за завършено основно образование -VII клас

Провеждане на приемните изпити от Национално външно оценяване :
тест по български език и литература - 19.05. 2017 г.
тест по математика - 22.05. 2017 г.

Подаване на документи за първо класиране - 16 - 22. 06. 2017 г.


ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМАНЕТО НА УЧЕНИЦИ В VIII КЛАС

В ПГТТМ гр. КАЗАНЛЪК
Прием след завършен 8 клас

Учениците завършили 8 клас, се приемат на базата

на класиране по документи:

Специалност "Експлоатация на автомобилния транспорт"

Професия "Организатор по експлоатация на автомобилния транспорт"

със засилено изучаване на Английски език

Безплатно обучение за управление на МПССпециалност "Електрообзавеждане на транспортна техника"

Професия "Електротехник"

Безплатно обучение за управление на МПС

БАЛООБРАЗУВАНЕ
> утроената оценка по математика
> оценката по география и икономика
> оценката по български език и литература

ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ
Свидетелство за завършено основно образование - VIII клас
Медицинско свидетелство, издадено от личния лекар

Приемане на документи за първо класиране - до 05. 07. 2017 г.

ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМАНЕТО НА УЧЕНИЦИ В IX КЛАС

В ПГТТМ гр. КАЗАНЛЪКОткрийте ни във ...

ТОП НОВИНИ

ПГТТМ чества своя 60-годишен юбилей

От своето създаване през 1956 г. до днес училището премина през много етапи на трансформация и се превърна в модерно конкурентоспособно учебно заведение с утвърден престиж и авторитет в бързо изменящите се условия на образователно-възпитателния процес, способно да формира у учениците знания, умения, национални и общочовешки добродетели при подготовката им за социализация и професионална реализация.

Продължава >>>

 


Състезание „Най-добър млад автомонтьор и водач на МПС” - 2016

Най-добрите в състезанието тази година са: Стоян Стоянов, Росен Иванов, Иван Кирчев, Георги Георгиев – всички са от специалност „Автотранспортна техника“. Победителите съставят училищният отбор, който ще представя ПГ по транспорт и транспортен мениджмънт на регионалното състезание на 25. и 26. март 2016 г. в гр. Бургас.

 

Продължава >>>

Търсене

www.kazanlak-bg.info