Get Adobe Flash player

Прием

Прием 2018 / 2019 учебна година

Прием след завършен 7. клас


Учениците завършили 7. клас, се приемат с изпит тест Национално външно оценявяне по български език и литература и математика.Специалност "ИКОНОМИЧЕСКА ИНФОРМАТИКА"

Професия "Икономист - информатик"

с разширено изучаване на Английски език


Балообразуване:
- удвояване на резултата от Национално външно оценяване по български език и литература

- удвояване на резултата от Национално външно оценяване по математика
- оценките по български език и литература и география и икономика от свидетелството за завършено основно образование -VII клас

Провеждане на приемните изпити от Национално външно оценяване :
тест по български език и литература - 21.05. 2018 г.
тест по математика - 23.05. 2018 г.


Подаване на документи за първо класиране - 20 - 26. 06. 2018 г.


Специалност “АВТОМОБИЛНА МЕХАТРОНИКА”

с разширено изучаване на Английски език

Безплатно обучение за управление на МПС

Балообразуване:
- удвояване на резултата от Национално външно оценяване по български език и литература
- удвояване на резултата от Национално външно оценяване по математика
- оценките по български език и литература и география и икономика от свидетелството за завършено основно образование -VII клас

Провеждане на приемните изпити от Национално външно оценяване :
тест по български език и литература - 21.05. 2018 г.
тест по математика - 23.05. 2018 г.


Подаване на документи за първо класиране - 20 - 26. 06. 2018 г.Специалност “АВТОТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА”

с разширено изучаване на Английски език

Безплатно обучение за управление на МПС

Балообразуване:
- удвояване на резултата от Национално външно оценяване по български език и литература
- удвояване на резултата от Национално външно оценяване по математика
- оценките по български език и литература и география и икономика от свидетелството за завършено основно образование -VII клас

Провеждане на приемните изпити от Национално външно оценяване :
тест по български език и литература - 21.05. 2018 г.
тест по математика - 23.05. 2018 г.

Подаване на документи за първо класиране - 20 - 26. 06. 2018 г.Специалност "Електрообзавеждане на транспортна техника"

Професия "Електротехник"

с разширено изучаване на Английски език

Безплатно обучение за управление на МПС

Балообразуване:
- удвояване на резултата от Национално външно оценяване по български език и литература
- удвояване на резултата от Национално външно оценяване по математика
- оценките по български език и литература и география и икономика от свидетелството за завършено основно образование -VII клас

Провеждане на приемните изпити от Национално външно оценяване :
тест по български език и литература - 21.05. 2018 г.
тест по математика - 23.05. 2018 г.

Подаване на документи за първо класиране - 20 - 26. 06. 2018 г.


ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМАНЕТО НА УЧЕНИЦИ В VIII КЛАС

В ПГТТМ гр. КАЗАНЛЪК

ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМАНЕТО НА УЧЕНИЦИ В НЕСПЕЦИАЛИЗИРАНИ УЧИЛИЩА

ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 г.ПРИЕМ В САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

Учениците желаещи да учат в самостоятелна форма на обучение

биват записвани след консултации за възможностите, които имат.

Учениците се явяват на изпити след подаването на заявление до Директора

на училището. Резултатите от изпитите се оповестяват до два дни след

провеждането на изпита в учителската стая.

Писмените изпити се провеждат в кабинет Икономика -II етаж. Изпитите по

практика се провеждат в учебните работилници. Всички изпити започват в 14:00

часа.

Условия и ред за обучение на учениците в самостоятелна форма за учебната 2017/2018 година. - изтегли

ГРАФИК ЗА ИЗПИТИ С УЧЕНИЦИТЕ В САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ ПРЕЗ ЯНУАРСКАТА СЕСИЯ НА УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА

ГРАФИК ЗА ИЗПИТИ С УЧЕНИЦИТЕ В САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ ПРЕЗ АПРИЛСКА СЕСИЯ НА УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА

Открийте ни във ...

ТОП НОВИНИ

ПГТТМ чества своя 60-годишен юбилей

От своето създаване през 1956 г. до днес училището премина през много етапи на трансформация и се превърна в модерно конкурентоспособно учебно заведение с утвърден престиж и авторитет в бързо изменящите се условия на образователно-възпитателния процес, способно да формира у учениците знания, умения, национални и общочовешки добродетели при подготовката им за социализация и професионална реализация.

Продължава >>>

 


Състезание „Най-добър млад автомонтьор и водач на МПС” - 2016

Най-добрите в състезанието тази година са: Стоян Стоянов, Росен Иванов, Иван Кирчев, Георги Георгиев – всички са от специалност „Автотранспортна техника“. Победителите съставят училищният отбор, който ще представя ПГ по транспорт и транспортен мениджмънт на регионалното състезание на 25. и 26. март 2016 г. в гр. Бургас.

 

Продължава >>>

Търсене

www.kazanlak-bg.info