Училищни учебни планове:


Учебни планове за VIII клас - изтегли

Учебни планове за IX клас - изтегли

Учебни планове за X клас - изтегли

Учебни планове за XI клас - изтегли

Учебни планове за XII клас - изтегли


Режим на обучение в ПГ потранспорт и транспортен мениджмънт - гр. Казанлък

Първи срок на учебната 2019/2020 г. - изтегли

WWW.PGTTM.COM © ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТРАНСПОРТ И ТРАНСПОРТЕН МЕНИДЖМЪНТ - КАЗАНЛЪК