ПГТТМ набира лектори на Учебно-тренировъчна фирма /УТФ/ - изтегли


Училищни учебни планове:


Учебни планове за VIII клас - изтегли - 8а клас, 8б клас, 8в клас, 8г клас

Учебни планове за IX клас - изтегли - 9а клас, 9б клас, 9в клас, 9г клас

Учебни планове за X клас - изтегли - 10а клас, 10б клас, 10в клас, 10г клас

Учебни планове за XI клас - изтегли - 11а клас, 11б клас, 11в клас, 11г клас

Учебни планове за XII клас - изтегли - 12а клас, 12б клас, 12в клас
WWW.PGTTM.COM © ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТРАНСПОРТ И ТРАНСПОРТЕН МЕНИДЖМЪНТ - КАЗАНЛЪК