През годините:01.10.1956 г. - На тази дата е открито Държавното машинно-тракторно училище, едно от първите за страната.

1964 г. - Училището се трансформира в Професионално техническо училище по автотранспорт.

1969 г. - Училището се трансформира в Средно професионално техническо училище по автотранспорт.

1986 г. - Разкрива се първата паралелка на техникум с 4-годишен срок на обучение по специалността "Експлоатация на автомобилния транспорт" в редовна и задочна форма.

1991 г. - СПТУ по транспорт прераства в Техникум по транспорт.

1992 г. - Въвежда се в експлоатация общежитие със застроена площ 5580 кв.м.

1997 г. - Откриват се нови учебни работилници.

1999 г. - Разкрит е първият компютърен кабинет с 8 работни места, свързани в мрежа и достъп до Интернет.

2001 г. - В Техникума се обучават повече от 510 ученика, работят 56 преподаватели, 15 от които са с 2 клас квалификация и 30 работници и служители.

2003 г. - със Заповед РД-09-332 от 07.04.2003 г. Техникум по транспорт преминава в Професионална гимназия по транспорт и транспортен мениджмънт.

2005 г. - Разкриват се два нови компютърни кабинета.

2006 г. - ПГ по транспорт и транспортен мениджмънт чества своя 50 годишен юбилей.

2016 г. - ПГ по транспорт и транспортен мениджмънт чества своя 60 годишен юбилей.

2017 - 2018 г. Проекти по ЕРАЗЪМ +: "Креативни в електрическо бъги", "Трансфер на добри практики за професионално развитие на преподаватели и експертите в сферата на електротехниката и електрообзавеждането", "Креативни за бъдещето".

2019 г. Национална програма "ИТ БИЗНЕСЪТ ПРЕПОДАВА".

2020 г. Проект по ЕРАЗЪМ +: "Капково енергиен модел".

2021 г. Създаден болидът "Духът на долината".

2021 г. ПГ по транспорт и транспортен мениджмънт чества своя 65 годишен юбилей.


WWW.PGTTM.COM © ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТРАНСПОРТ И ТРАНСПОРТЕН МЕНИДЖМЪНТ - КАЗАНЛЪК