През годините:01.10.1956 г. - На тази дата е открито Държавното машинно-тракторно училище, едно от първите за страната.

1964 г. - Училището се трансформира в Професионално техническо училище по автотранспорт.

1969 г. - Училището се трансформира в Средно професионално техническо училище по автотранспорт.

1986 г. - Разкрива се първата паралелка на техникум с 4-годишен срок на обучение по специалността "Експлоатация на автомобилния транспорт" в редовна и задочна форма.

1991 г. - СПТУ по транспорт прераства в Техникум по транспорт.

1992 г. - Въвежда се в експлоатация общежитие със застроена площ 5580 кв.м.

1997 г. - Откриват се нови учебни работилници.

1999 г. - Разкрит е първият компютърен кабинет с 8 работни места, свързани в мрежа и достъп до Интернет.

2001 г. - В Техникума се обучават повече от 510 ученика, работят 56 преподаватели, 15 от които са с 2 клас квалификация и 30 работници и служители.

2003 г. - със Заповед РД-09-332 от 07.04.2003 г. Техникум по транспорт преминава в Професионална гимназия по транспорт и транспортен мениджмънт.

2005 г. - Разкриват се два нови компютърни кабинета.

2006 г. - ПГ по транспорт и транспортен мениджмънт чества своя 50 годишен юбилей.

2016 г. - ПГ по транспорт и транспортен мениджмънт чества своя 60 годишен юбилей.

2017 - 2018 г. Проекти по ЕРАЗЪМ +

2019 г. Национална програма "ИТ БИЗНЕСЪТ ПРЕПОДАВА"

АДРЕС:

  • ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТРАНСПОРТ И ТРАНСПОРТЕН МЕНИДЖМЪНТ


Адрес:
гр. Казанлък, ул. "Хемус" №5
6100

Е-мейл: pgttmkk@abv.bg

https://www.facebook.com/pgttm

Информация: телефони:

0431/6-23-46 0431/6-24-71

работно време: от 7:30 до 16:00 часа

Пишете ни и чрез формата