с разширено изучаване на английски език 

Професия Спедитор – Логистик

Обучение за придобиване на свидетелство за управление на МПС – категория ,,В“

Обучението по специалността дава знания и умения в един от икономическите сектори с най-динамично развитие и устойчив ръст – „транспортните услуги“. Спедиторът – логистик изпълнява дейности свързани с планиране, договаряне, организиране, управление, контрол и отчитане на транспорта. Завършилите специалност  „Спедиция, транспортна и складова логистика“ могат да се реализират във всички транспортни дейности, в които са включени логистични, спедиторски и складови услуги: снабдяване, дистрибуция, обслужване на клиенти, спедиция, митническо обслужване, управление на качеството, маркетинг, бизнес комуникации, финансово-икономически анализ и контрол.

WWW.PGTTM.COM © ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТРАНСПОРТ И ТРАНСПОРТЕН МЕНИДЖМЪНТ - КАЗАНЛЪК