КАЗАНЛЪШКА ГИМНАЗИЯ СЪС СОБСТВЕН ЕЛЕКТРОМОБИЛ

ПОДГОТВЯ И НОВИ ФУТУРИСТИЧНИ РАЗРАБОТКИ

Същински фурор предиз­викаха с електрическото си бъги възпитаниците на казанлъш­ката Професионална гимназия по транспорт и транспортен мениджмънт на тазгодишния Празник на розата. Идеята идва от проект за учителска мобил­ност по европейска програма Еразъм през есента на 2017-а– разказва директорът на гимна­зията д-р инж. Дечко Пейчинов.

alt

– С колегите от професионал­ната гимназия в Севиля обме­нихме опит и идеи. Още след­ващата година изпратихме 16 ученици и 2 преподаватели, които в рамките на двуседмичния си престой, заедно с испанските си партньори, направиха електрическо бъги. Нещо, с което учениците ни безспорно доказаха, че са достойни партньори на Ев­ропа. Мотивирани от испанския си опит, връщайки се в България, в рамки­те на месец измайсториха нов усъвършенстван вариант на бъгито, с което смаяха и испанските ни колеги, гостували ни през май. Разбира се, пионер­ският за града ни електроавтомобил бе почетен достойно и на Празника на розата, където се превърна в същинска атракция. Решили сме всяка година да изработваме по още един усъвършенстван екземпляр. И винаги да сме в крак със световните новости и иновативните проекти. Електромобилите са световна тенденция с оглед опазването околната среда. Електромобилност­та е сред основните теми на пакет Чиста енергия, гласуван наскоро в ЕП. Със сигурност няма да спре да се развива и конвенционалното автомоби­лостроене. На тазгодишното изложение в Лондон например инженерният екип на Ферари във Формула 1 показа автомобил с намален с 30% разход на бензин. Ние в ПГТТМ също правим своите малки крачки, които в бъ­деще могат да имат съществен принос в автомобилостроенето. Предстои ни проект за изработка на уникален екоавтомобил с уникална капковидна обтекаема форма. Макетът ни вече е готов и се надявам, че догодина ще можем да презентираме тази уникал­на футуристична кола. Най-много от всичко ме радва фактът, че ученици­те също успяват да уловят и да про­мотират световните тенденции. И може би следващите български специалисти и иноватори в авто­мобилостроенето ще бъдат именно нашите възпитаници – казва с гор­дост д-р Пейчинов. Сред останалите безспорни предимства на гимназия­та той цитира 100 – процентовата професионална реализация на нейните възпитаници– и заради добрата професионална подготовка, и заради ак­туалните специалности – Автомобилна мехатроника, Икономическа ин­форматика, Електрообзавеждане и Автотранспортна техника. ПГТТМ е в перфектен диалог с бизнеса, готов да наеме на работа техни ученици. Сред всички транспортни гимназии в страната именно казанлъшката е избрана от известна австрийска транспортна фирма за наемане на специалисти - по­редното европейско признание за казанлъшката Професионална гимназия по транспорт и транспортен мениджмънт.

Материалът е взет от вестник „Наблюдател“ БРОЙ 453 год. XVIII - 19.06 - 03.07.2019г.
Открийте ни във ...


ТОП НОВИНИ

ПГТТМ чества своя 60-годишен юбилей

От своето създаване през 1956 г. до днес училището премина през много етапи на трансформация и се превърна в модерно конкурентоспособно учебно заведение с утвърден престиж и авторитет в бързо изменящите се условия на образователно-възпитателния процес, способно да формира у учениците знания, умения, национални и общочовешки добродетели при подготовката им за социализация и професионална реализация.

Продължава >>>Състезание „Най-добър млад автомонтьор и водач на МПС” - 2016

Най-добрите в състезанието тази година са: Стоян Стоянов, Росен Иванов, Иван Кирчев, Георги Георгиев – всички са от специалност „Автотранспортна техника“. Победителите съставят училищният отбор, който ще представя ПГ по транспорт и транспортен мениджмънт на регионалното състезание на 25. и 26. март 2016 г. в гр. Бургас.


Продължава >>>

Търсене

www.kazanlak-bg.info