• Инфо 141 - Издаване на диплома за средно образование - изтегли
  • Инфо 147 - Издаване на служебна бележка за подадено заявление за допускане до държавни зрелостни изпити - изтегли
  • Инфо 148 - Издаване на служебна бележка за допускане до държавни зрелостни изпити -изтегли
  • Инфо 153 - Издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование – удостоверения, свидетелства, дипломи - изтегли
  • Заявление за издаване на дубликат - изтегли
  • Инфо 154 - Издаване на Удостоверения за професиoнално обучение и Свидетелство за Професионална квалификация - изтегли
  • Инфо 156 - Издаване на европейско приложение към дипломата за средно образование - изтегли
  • Инфо 156 - Издаване на европейско приложение на свидетелство за професионална квалификация - изтегли
  • Приемане и преместване на ученици - изтегли


АДРЕС:

  • ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТРАНСПОРТ И ТРАНСПОРТЕН МЕНИДЖМЪНТ


Адрес:
гр. Казанлък, ул. "Хемус" №5
6100

Е-мейл: pgttmkk@abv.bg

https://www.facebook.com/pgttm

Информация: телефони:

0431/6-23-46 0431/6-24-71

работно време: от 7:30 до 16:00 часа

Пишете ни и чрез формата


WWW.PGTTM.COM © ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТРАНСПОРТ И ТРАНСПОРТЕН МЕНИДЖМЪНТ - КАЗАНЛЪК