Учениците на ПГТТМ бяха обучени как да реагират при наводнения

Учениците на ПГ по транспорт и транспортен мениджмънт активно се включиха в занятия на тема ,,Организиране и провеждане на обучения по подготовка за реакция при наводнения“.

alt

Обучението е в рамките на проект ,,Центрове за повишаване готовността на населението за реакция при наводнения“ по Оперативна програма ,,Околна среда 2014 – 2020г.“ Обучението на учениците се проведе под ръководството на лектори от Консорциум ,,Дикон – БЧК“.

alt

alt

alt

alt

 
Открийте ни във ...


ТОП НОВИНИ

ПГТТМ чества своя 60-годишен юбилей

От своето създаване през 1956 г. до днес училището премина през много етапи на трансформация и се превърна в модерно конкурентоспособно учебно заведение с утвърден престиж и авторитет в бързо изменящите се условия на образователно-възпитателния процес, способно да формира у учениците знания, умения, национални и общочовешки добродетели при подготовката им за социализация и професионална реализация.

Продължава >>>Състезание „Най-добър млад автомонтьор и водач на МПС” - 2016

Най-добрите в състезанието тази година са: Стоян Стоянов, Росен Иванов, Иван Кирчев, Георги Георгиев – всички са от специалност „Автотранспортна техника“. Победителите съставят училищният отбор, който ще представя ПГ по транспорт и транспортен мениджмънт на регионалното състезание на 25. и 26. март 2016 г. в гр. Бургас.


Продължава >>>

Търсене

www.kazanlak-bg.info