ОЩЕ ЕДИН УСПЕШЕН ПРОЕКТ НА ПГТТМ – КАЗАНЛЪК ПО ПРОГРАМА „ЕРАЗЪМ+”

 Проект по програма "Еразъм +" № 2017-1BG1-KA 102-035844 "Трансфер на добри практики за професионално развитие на преподаватели и експертите в сферата на електротехниката и електрообзавеждането". Обучението се проведе Agrupamento de Escolas de Barselos, Португалия. В него взеха участие шест учители по професионална подготовка от Професионална гимназия по транспорт и транспортен мениджмънт- Казанлък.

alt

Партньори в проекта бяха  експерти от Регионално управление на образованието -Ст.Загора, учители от Професионална гимназия по електротехника и технологии - Ст.Загора , Професионална гимназия по енергетика и електротехника – Гълъбово, Асоциация „Mobility Friends”- Барселос, Португалия.

Целта на проекта беше повишаване квалификацията на учителите, усъвършенстване на компетентностите и надграждане на знанията в електронното обучение.

По време на обучението всички участници придобиха основни познания за електронното обучение /различните му форми, предимства и технически изисквания като цяло/, запознаха се с най-важните методически и дидактически принципи, както и с различни платформи за електронно обучение.

Мобилността позволи на участниците да развият своите междукултурни компетенции и задълбочи усещането за европейска идентичност и принадлежност.

Изпълнението на планираната мобилност постави акцент върху европейското измерение на переспективите за развитие на ПГТТМ- Казанлък и професионалното образование като цяло.

Запознавайки се със системата  на професионалното образование и обучение в Португалия, участниците ще спомогнат за улесняване на прехода от образование към пазара на труда.

Всички участници получиха удостоверение за преминалото обучение и документ Европаст Мобилност, което значително ще допринесе за разширяване на професионалните  качества и възможности на учителите.

alt
Открийте ни във ...

ТОП НОВИНИ

ПГТТМ чества своя 60-годишен юбилей

От своето създаване през 1956 г. до днес училището премина през много етапи на трансформация и се превърна в модерно конкурентоспособно учебно заведение с утвърден престиж и авторитет в бързо изменящите се условия на образователно-възпитателния процес, способно да формира у учениците знания, умения, национални и общочовешки добродетели при подготовката им за социализация и професионална реализация.

Продължава >>>Състезание „Най-добър млад автомонтьор и водач на МПС” - 2016

Най-добрите в състезанието тази година са: Стоян Стоянов, Росен Иванов, Иван Кирчев, Георги Георгиев – всички са от специалност „Автотранспортна техника“. Победителите съставят училищният отбор, който ще представя ПГ по транспорт и транспортен мениджмънт на регионалното състезание на 25. и 26. март 2016 г. в гр. Бургас.


Продължава >>>

Търсене

www.kazanlak-bg.info