ПРОЕКТ „УЧЕНИЧЕСКИ ПРАКТИКИ“- 2018

РАБОТА В РЕАЛНА РАБОТНА СРЕДА

През учебната 2017/2018 г. Професионална гимназия по транспорт и транспортен мениджмънт град Казанлък участва в изпълнението на ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.006-001 „Ученически практики-Фаза 1“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“.

alt

Общата цел на проекта е да бъде повишен броят на учениците в професионалните училища и адаптиране на професионалното образование и обучение към нуждите на пазара на труда. Чрез мерките по тази операция ще бъдат постигнати следните резултати:

  • Подобряване на връзките между професионалното образование и обучение и бизнеса;
  • Подобряване на практическите умения на учениците за работа в реална работна среда;
  • Подобряване на перспективите за успешна реализация на завършилите ПОО на пазара на труда.

Проектът стартира на 16.03.2018 година. От ПГ по транспорт и транспортен мениджмънт се включиха 36 ученици от 11 клас от специалности:

  • Автомобилна мехатроника;
  • Автотранспортна техника;
  • Електрообзавеждане на транспортна техника.

Практиката се провежда в 14 фирми от гр. Казанлък, с които гимназията има партньорство. Така  сътрудничеството между ПГТТМ гр. Казанлък и бизнеса става още по-ефективно. Практиката за всеки ученик е общо 240 часа. Успешно завършилите проекта  ученици получават стипендия от 300 лв.        Ученическите практики дават   възможност на представителите на бизнеса да видят качеството на подготовка в професионалната гимназия и да подберат младите хора, на които да предоставят възможност за бъдеща реализация.

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt
Открийте ни във ...

ТОП НОВИНИ

ПГТТМ чества своя 60-годишен юбилей

От своето създаване през 1956 г. до днес училището премина през много етапи на трансформация и се превърна в модерно конкурентоспособно учебно заведение с утвърден престиж и авторитет в бързо изменящите се условия на образователно-възпитателния процес, способно да формира у учениците знания, умения, национални и общочовешки добродетели при подготовката им за социализация и професионална реализация.

Продължава >>>Състезание „Най-добър млад автомонтьор и водач на МПС” - 2016

Най-добрите в състезанието тази година са: Стоян Стоянов, Росен Иванов, Иван Кирчев, Георги Георгиев – всички са от специалност „Автотранспортна техника“. Победителите съставят училищният отбор, който ще представя ПГ по транспорт и транспортен мениджмънт на регионалното състезание на 25. и 26. март 2016 г. в гр. Бургас.


Продължава >>>

Търсене

www.kazanlak-bg.info