Европейската седмица на професионалните умения в ПГТТМ

Европейската седмица на професионалните умения е инициатива на Европейската комисия, която цели да направи професионалното образование и обучение по-привлекателно за младите хора.

alt

Професионална гимназия по транспорт и транспортен мениджмънт гр. Казанлък се включи в инициативата от 20 – 23 ноември 2017 г.

В рамките на седмицата се проведе училищен конкурс за рекламен постер, колаж, видеоклип "Моята желана професия".

Голям интерес предизвика панорамата на професиите в ПГТТМ - Ден на отворените врати. Пред учениците от 8 и 9 клас се представиха демонстрации  на различни практически умения на конкретни работни места, на които работеха ученици от 11 клас. Някои от тях за първи път видяха двигател,  стенд за изпитване и регулиране. Отворени бяха вратите на новия компютърен кабинет за 3D моделиране, където се запознаха със съвременните софтуерни продукти за работа.

Добрата мотивация, води до успещна реализация. За това допринесе и проведената беседа с директора на бюрото  на труда г-жа Илияна Жекова и работодател в лицето на Димитър Димитров - собсвеник на автосервиз.

На  кръгла маса ,,Възможности за професионална реализацията на възпитаниците на ПГ по транспорт и транспортен мениджмънт” в непринуден разговор гостите запознаха децата с необходимите  документи  и изисквания на работодателя за успешна реализация.

Пред учениците бе поставен казус: Какви качествата трябва да притежават младите хора,  за да се реализират успешно  на пазара на труда?
Сформираха се екипи от 10 и 11 клас, които работиха по казуса и атрактивно презентираха своите виждания по темата.

Европейската седмица на професионалните умения в Професионална гимназия по транспорт и транспортен мениджмънт  гр. Казанлък допринесе за още по-голяма мотивация на учениците за успех и изява в  избраната професия.

alt

alt

alt

alt

alt

alt
Открийте ни във ...


ТОП НОВИНИ

ПГТТМ чества своя 60-годишен юбилей

От своето създаване през 1956 г. до днес училището премина през много етапи на трансформация и се превърна в модерно конкурентоспособно учебно заведение с утвърден престиж и авторитет в бързо изменящите се условия на образователно-възпитателния процес, способно да формира у учениците знания, умения, национални и общочовешки добродетели при подготовката им за социализация и професионална реализация.

Продължава >>>Състезание „Най-добър млад автомонтьор и водач на МПС” - 2016

Най-добрите в състезанието тази година са: Стоян Стоянов, Росен Иванов, Иван Кирчев, Георги Георгиев – всички са от специалност „Автотранспортна техника“. Победителите съставят училищният отбор, който ще представя ПГ по транспорт и транспортен мениджмънт на регионалното състезание на 25. и 26. март 2016 г. в гр. Бургас.


Продължава >>>

Търсене

www.kazanlak-bg.info