Седмица на пътната безопасност

„Седмица на пътната безопасност” се  проведe в ПГТТМ от  2-5.05.2017 г. Организатори на мероприятията са клуб „Пътна безопасност” с ръководител инж. Росица Цветкова и група „Светът на автомобилите” с ръководител инж. Диана Георгиева.

alt

Те работят по проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“ – фаза 1, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

В двора на училището се проведе демонстративен урок на тема: „Пътна безопасност“ и се представи презентация на тема: „Знаете ли...?”,  свързана с историята на автомобила. Гост на мероприятието бе ЦДГ №13 „ Мечо Пух”- гр. Казанлък.

Участниците от клубовете се включиха активно в занятие по майсторско управление на велосипед и ролери по трасе и организираните интерактивни игри с пътни знаци. Дейностите са част от публичната изява на работата на клубовете. Гост на изявата бе Милен Узунов, председател на автомобилен спортен клуб „Казанлък Мотор Спорт” със състезателния автомобил HONDA CIVIC.

Мероприятията в „Седмица на пътната безопасност” приключиха с разпространяване на флаер с правила за движение на пешеходци и водачи на МПС, изготвен от участниците в клубовете.

alt

alt

alt

altОткрийте ни във ...

ТОП НОВИНИ

ПГТТМ чества своя 60-годишен юбилей

От своето създаване през 1956 г. до днес училището премина през много етапи на трансформация и се превърна в модерно конкурентоспособно учебно заведение с утвърден престиж и авторитет в бързо изменящите се условия на образователно-възпитателния процес, способно да формира у учениците знания, умения, национални и общочовешки добродетели при подготовката им за социализация и професионална реализация.

Продължава >>>Състезание „Най-добър млад автомонтьор и водач на МПС” - 2016

Най-добрите в състезанието тази година са: Стоян Стоянов, Росен Иванов, Иван Кирчев, Георги Георгиев – всички са от специалност „Автотранспортна техника“. Победителите съставят училищният отбор, който ще представя ПГ по транспорт и транспортен мениджмънт на регионалното състезание на 25. и 26. март 2016 г. в гр. Бургас.


Продължава >>>

Търсене

www.kazanlak-bg.info