ПГТТМ участва в Световната седмица на парите

ПГ по транспорт и транспортен мениджмънт вече шеста поредна година участва в инициативата СВЕТОВНА СЕДМИЦА НА ПАРИТЕ, която се организира от Child & Youth Finance International в партньорство с Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (OECD). Целта на инициативата е чрез забавни и интерактивни дейности децата и младежите да научат повече за парите и да повишат финансовата си култура.

alt

На 29 март 2017г. в ПГ по транспорт и транспортен мениджмънт се проведе открит урок с ученици от десети клас специалност ,,Икономическа информатика“ на тема  „Предлагане на пари”.  Учениците  обогатиха своята икономическа култура относно предлагането на парите, тяхната истинност, качество и  контрол от страна на държавата. Научиха,  че  целта на БНБ е стабилността на  националната парична валута. Банката  подпомага и регулира  работата на  платежните системи и осъществява контрол върху тях. Тя е единственият емитент на националната  валута в държавата и поддържа налично паричното обръщение.

БНБ контролира и регулира  дейността на другите банки в страната с оглед  поддръжката на стабилността на банковата система и защита  интересите на вложителите. Коментираха се и основните банкови продукти и услуги,  които банките предлагат. Обърнато бе  внимание  и на историческите личности и символиката, изобразена върху различните купюри на българска валута от първата българска банкнота до наши дни.

В края на урока директорът на училището д-р инж. Дечко Пейчинов, провокира учениците с няколко въпроса относно личностния избор в кариерното развитие и им пожела да вземат разумни решения за своето  бъдеще.

alt


altОткрийте ни във ...

ТОП НОВИНИ

ПГТТМ чества своя 60-годишен юбилей

От своето създаване през 1956 г. до днес училището премина през много етапи на трансформация и се превърна в модерно конкурентоспособно учебно заведение с утвърден престиж и авторитет в бързо изменящите се условия на образователно-възпитателния процес, способно да формира у учениците знания, умения, национални и общочовешки добродетели при подготовката им за социализация и професионална реализация.

Продължава >>>Състезание „Най-добър млад автомонтьор и водач на МПС” - 2016

Най-добрите в състезанието тази година са: Стоян Стоянов, Росен Иванов, Иван Кирчев, Георги Георгиев – всички са от специалност „Автотранспортна техника“. Победителите съставят училищният отбор, който ще представя ПГ по транспорт и транспортен мениджмънт на регионалното състезание на 25. и 26. март 2016 г. в гр. Бургас.


Продължава >>>

Търсене

www.kazanlak-bg.info