ПРАВИЛНИК за създаването, устройството и дейността на
обществените съвети към детските градини и училищата - изтегли


WWW.PGTTM.COM © ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТРАНСПОРТ И ТРАНСПОРТЕН МЕНИДЖМЪНТ - КАЗАНЛЪК