ПГ по транспорт и транспортен мениджмънт чества своя 60-годишен юбилей през 2016 г. От своето създаване през 1956 г. до днес училището премина през много етапи на трансформация и се превърна в модерно конкурентоспособно учебно заведение с утвърден престиж и авторитет в бързо изменящите се условия на образователно-възпитателния процес, способно да формира у учениците знания, умения, национални и общочовешки добродетели при


подготовката им за социализация и професионална реализация. Професиите, предлагани за обучение в гимназията, са съвременни и гарантират много добри възможности при намиране на работа. Високото качество на предоставяното професионално образование на завършващите ученици им осигурява предимство при кандидатстване във ВУЗ. За осъществяване на качествена професионална подготовка гимназията разполага с учебни работилници и учебен сервиз, оборудван със съвременна диагностична техника. За усъвършенстване на практическите умения на учениците са на разположение кодочетец за извършване на диагностика на различни електронни системи на двигателя на автомобила, стенд с компютърно управление 3D технология за регулиране монтажните ъгли на колелата и успоредността на мостовете, стенд за измерване спирачните сили на леки и лекотоварни автомобили. Четирикомпонентен газ анализатор и димомер и др. Учениците, избрали да учат в ПГ по транспорт и транспортен мениджмънт, се обучават за водачи на МПС на най-съвременни автомобили. Учебният автопарк се обогати през 2014 год. с още два нови автомобила Volkswagen Polo comfortline.


WWW.PGTTM.COM © ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТРАНСПОРТ И ТРАНСПОРТЕН МЕНИДЖМЪНТ - КАЗАНЛЪК