Автомобилна мехатроника - след 7 клас

Специалността е подкрепена от големите транспортни фирми, диагностични центрове и Търговско промишлената палата гр. Казанлък.


Професионално направление „Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства“


Специалност „Автомобилна мехатроника“ с разширено изучаване на английски език с прием след VII клас. Автомобилната мехатроника е широко профилна специалност, която включва МЕХАника, елекТРОНика, информатИКА. Обучението дава знания за моделите, на базата на които са построени иновативните компютърни и електронни системи за управление на съвременните автомобили. Формира знания и умения в областта на механичните системи, електрониката, микроелектрониката и електромеханиката на автомобила.

Автомобилната мехатроника е интердисциплинарна специалност,

която включва следните компоненти:

Механични системи -

Електронни системи -

Информационни системи -

механизми, устройства, възли, сглобени единици;

датчици, микроелектроника, електромеханика;

компютърна техника, софтуер.


Учебното съдържание включва:

- основни принципи, структура и класификация на електронните системи за управление на автомобилите;

- модел на бензинов двигател като обект на управление;

- модел на дизелов двигател като обект на управление;

- управляемост и устойчивост на автомобила;

- електронни системи за управление на трансмисията;

- електронни системи за управление на спирачната система;

- електронни системи за управление на окачването;

- електронна програма за стабилност на автомобила;

- системи за диагностика.

В края на обучението учениците трябва да познават моделите, на базата на които са построени електронните системи за управление в съвременните автомобили, да могат да анализират алгоритмите на действие при различни режими, да познават конструкцията и характеристиките на основните мехатронни компоненти.

Завършилите специалността могат да работят като техници, специалисти по електронните системи за управление и компютърна диагностика на автомобила.
Открийте ни във ...


ТОП НОВИНИ

ПГТТМ чества своя 60-годишен юбилей

От своето създаване през 1956 г. до днес училището премина през много етапи на трансформация и се превърна в модерно конкурентоспособно учебно заведение с утвърден престиж и авторитет в бързо изменящите се условия на образователно-възпитателния процес, способно да формира у учениците знания, умения, национални и общочовешки добродетели при подготовката им за социализация и професионална реализация.

Продължава >>>Състезание „Най-добър млад автомонтьор и водач на МПС” - 2016

Най-добрите в състезанието тази година са: Стоян Стоянов, Росен Иванов, Иван Кирчев, Георги Георгиев – всички са от специалност „Автотранспортна техника“. Победителите съставят училищният отбор, който ще представя ПГ по транспорт и транспортен мениджмънт на регионалното състезание на 25. и 26. март 2016 г. в гр. Бургас.


Продължава >>>

Търсене

www.kazanlak-bg.info