Специалността е подкрепена от големите транспортни фирми, диагностични центрове и Търговско промишлената палата гр. Казанлък.


Професионално направление „Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства“


Специалност „Автомобилна мехатроника“ с разширено изучаване на английски език с прием след VII клас. Автомобилната мехатроника е широко профилна специалност, която включва МЕХАника, елекТРОНика, информатИКА. Обучението дава знания за моделите, на базата на които са построени иновативните компютърни и електронни системи за управление на съвременните автомобили. Формира знания и умения в областта на механичните системи, електрониката, микроелектрониката и електромеханиката на автомобила.

alt

Автомобилната мехатроника е интердисциплинарна специалност,

която включва следните компоненти:

Механични системи -

Електронни системи -

Информационни системи -

механизми, устройства, възли, сглобени единици;

датчици, микроелектроника, електромеханика;

компютърна техника, софтуер.


Учебното съдържание включва:

- основни принципи, структура и класификация на електронните системи за управление на автомобилите;

- модел на бензинов двигател като обект на управление;

- модел на дизелов двигател като обект на управление;

- управляемост и устойчивост на автомобила;

- електронни системи за управление на трансмисията;

- електронни системи за управление на спирачната система;

- електронни системи за управление на окачването;

- електронна програма за стабилност на автомобила;

- системи за диагностика.

В края на обучението учениците трябва да познават моделите, на базата на които са построени електронните системи за управление в съвременните автомобили, да могат да анализират алгоритмите на действие при различни режими, да познават конструкцията и характеристиките на основните мехатронни компоненти.

Завършилите специалността могат да работят като техници, специалисти по електронните системи за управление и компютърна диагностика на автомобила.WWW.PGTTM.COM © ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТРАНСПОРТ И ТРАНСПОРТЕН МЕНИДЖМЪНТ - КАЗАНЛЪК