Правила за условията и реда за предоставяне на стипендии за първия срок на учебната 2021/2022 година в ПГ по транспорт и транспортен мениджмънт.
Документи:

За отличен успех - изтегли

Стипендия за успех и доход - изтегли

Стипендия за ученици с един родител - изтегли

Стипендия за ученици от специалност Автотранспортна техника - изтеглиWWW.PGTTM.COM © ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТРАНСПОРТ И ТРАНСПОРТЕН МЕНИДЖМЪНТ - КАЗАНЛЪК