ПГТТМ е едно от малкото училища в областта, които бяха поканени за участие в Информационната борса на професионалните гимназии „Какво знаем или не знаем за тях", която се проведе в Стара Загора на 10 ноември. Борсата бе част от програмата на Регионалния празник „ Учене през целия живот" – „Будителите днес", организиран от Мрежата за инициативи и информация за ученето през целия живот, Министерството на образованието и Програма „Учене през целия живот".

 

WWW.PGTTM.COM © ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТРАНСПОРТ И ТРАНСПОРТЕН МЕНИДЖМЪНТ - КАЗАНЛЪК