На 25.02.2021 година в ПГ по транспорт и транспортен мениджмънт - Казанлък се проведе Училищен кръг на Националното състезание по безопасност на движението по пътищата. Участници са ученици VIII - X клас в дневна форма на обучение, състезаващи се във втора състезателна група.


продължава>


WWW.PGTTM.COM © ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТРАНСПОРТ И ТРАНСПОРТЕН МЕНИДЖМЪНТ - КАЗАНЛЪК